top of page
shamanic architecture banner


Şamanik Çalışmalar
 

Caner, şamanik enerji tıbbı kılavuzu ve alan tutucusudur. Yolculuğuna 2016 yılında Felis Kohen ile başladı. Sırasıyla; Yaşam Çemberi©, Tıp Çemberi©, Kılavuz Çemberi ve Tıp Çemberi Kılavuzluğunu aldı.

Şimdi Şehirli Şamanlar Akademisi®'nin bir parçası ve kılavuzu olarak olarak Büyük Çember, Yaşam Çemberi© ve Tıp Çemberi© için alan tutuyor. Ayrıca bireysel seanslar ve atölyeler düzenliyor. Tüm hakları saklıdır.


Büyük Çember
 

Büyük Çember ilimde ve kendinde derinleşmek, hizmet etmek niyetiyle yola adım atan kişiler için bütünsel yaklaşım ile tasarlanmış bir çemberdir. Yaşam Çemberi ve Tıp Çemberi’ni kapsar. Kişi Yaşam Çemberi ilmini alıp kendi üzerinde çalışırken, paralelinde Tıp Çemberi ilmini de alarak hem kendi üzerindeki çalışmayı derinleştirir, hem de ilmi başkalarının dönüşüm yolculuklarında kullanma yetisini edinmek üzere eğitilir. Her iki çemberde birlikte yolculuk yapılır.


Yaşam Çemberi
 

Kendi yaralarımızı dönüştürdüğümüz ve kendimizi şifalandırdığımız içsel yolculuğumuzdur. 4 ana yön, 1 ek yön ve 1 özel atölye olmak üzere 6 buluşmadan oluşur. Her yönün kendine özel bir ana ilmi, temsil ettiği elementi ve arketipi vardır. Güney / Su yönü genellikle 0-7 yaş arası olan kök travmalara odaklanır ve işi geçmişin izlerini üzerimizden indirmektir. Batı / Ateş yönüne gelindiğinde daha çok ergenlik yaşlarına ve genetik bağlarımızı şifalandırmaya, aydınlıktan beslenmeye odaklanırız. Batı yönünün ek yönü olan Koruma ile Yürümek alanında ise derin gölge çalışmaları ve yüzleşmeler yapılır. Kuzey / Toprak yönünde hayatımızda, bizim artık DNA’mız gibi olan rollerle çalışırız ve bununla birlikte bilinçaltı çalışmalarına adım atarız. Ek olarak Kuzey yönünde yazgımızla buluşup amacımıza odaklanır ve yaşam ateşinin başındaki yerimizi alırız. Son olarak Doğu / Hava yönünde ise asıl konumuz teslimiyet ve bağlantıda kalmak, odaklanmaktır. Hayata kartal gibi yüksekten bakarak büyük resme odaklanırız. Yaşam Çemberi’nde yönler sıra ile alınır ve her yönün önkoşulu bir önceki yönü ve işlerini tamamlamış olmaktır. Yaşam Çemberi’nin ön koşulu bireysel seans almış olmaktır.

Yaşam Çemberi Daveti için tıklayınız


Tıp Çemberi
 

Tıp Çemberi, Yaşam Çemberi’ni tamamlamış ve bu yolda devam etmek isteyenlerin, Tıp Kadınları ve Tıp Adamları olarak yetiştiği okuldur. Adaylar büyük bir titizlik ve ciddiyet ile yetiştirilir. Temelde yine 4 ana yön ve bir çok ek yön ve özel atölyeler içerir. Toplam 11 buluşmadan oluşur. Her yönde / atölyede yaşam çemberine paralel konular işlenir ve ilimde derinleşilir. Aynı zamanda alınan ilmi hizmete dönüştürmek, seans vermek öğrenilir.

Eğitim sürecinde “örnek çalışma” (case study) adı altında ücretsiz bireysel seanslar vererek hem deneyim kazanır, hem hizmet eder hem de bilgeliklerini artırırlar. Her yön başına en az 12 adet örnek çalışma yapılması ve her yön sonunda bu çalışmaların talebeye yönlendirilecek formatta raporlanması beklenmektedir.

Tamamlanan örnek çalışmalar neticesinde adaylar sınava girer ve başarılı olanlar bireysel seanslar vermeye ve Tıp Okulu’nda aldıkları diğer seremoniler için alan tutmaya başlarlar.

Tıp Çemberi talebesi olmak için Yaşam Çemberi’ni tamamlamış olmanın yanı sıra, talebe adaylarından Tıp Çemberi’ne katılmak isteme sebeplerini belirten bir niyet mektubu ile başvurması beklenir. Büyük Çember’de Yaşam Çemberi ve Tıp Çemberi birlikte alınır.


Bireysel Şamanik Seanslar
 

Yaşamlarımız boyunca bazı deneyimlerimiz enerji alanımızda iz bırakabilir. Zamanla bu izler büyür ve bazen hastalıklarla bazen de tekrarlayan ve rahatsız eden durumlarla kendini gösterir. Bireysel seanslarda bu izleri niyetiniz doğrultusunda yaşam enerjisine dönüştürmenize rehberlik ediyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız


Munay-ki Atölyeleri
 

Munay antik quechua dilinde kutsal sevgi anlamına gelir ve munay-ki kutsal sevgi enerjisidir.​ Munay-ki atölyelerinde 9 büyük şamanik inisiye ve dinamik bir meditasyon yöntemi öğretilir. Munay-ki inisiyeleri Yaşam Çemberi ve Büyük Çembere dahildir.


Despacho Seremonileri
 

Despacho, Qero şamanlarının kullandığı en yaygın yöntemlerindendir. Bir düş​ bohçası hazırlanıp toprak anaya verilir. Despacho seremonisi Yaşam Çemberi ve Büyük Çembere dahildir. Eğer ayrıca bir despacho seremonisi talep edilirse bireysel seanslar ile birlikte uygulanır.


Şamanik Mimarlık Atölyeleri
 

Şamanik mimarlık, içmimari ile kadim şamanik uygulamanın birleşimidir. Ruh evlerimizi inşa etmek ve dönüştürmek için mimari bir gözlükle şamanik ilim kullanılır, böylece hayatımızı şekillendirebiliriz. Bizi geri tutan, artık bize hizmet etmeyen kalıpları dönüştürerek hayatımıza daha fazla ışık ve gerçek arzularımızı çekebiliriz. Çalışmalar bireysel veya grupla yapılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız


Şamanik Sanat Atölyeleri
 

Şamanik sanatı atölyeleri, kendimizi sanat yoluyla ifade etmekle ilgilidir; resimler, çizimler, heykeller veya hayal edebileceğimiz herhangi bir sanat dalı ile uygulanabilir. Tam bir teslimiyetle, kadim olan ilmin bizi dönüştürmesine izin veririz. Atölyeler bireysel veya grupla alınabilir.​​


Alan Temizliği
 

İnsanlar gibi mekanlar da ağır enerjilerden temizlenebilir. Alan temizliği çalışmaları bir yere taşınmadan önce de uygulanabilir, o yer kullanımdayken de bazı düzenlemeler ile uygulama yapılabilir.

 


* Tüm çalışmalar online ortamda uzaktan veya yüz yüze alınabilir. Kurumsal teklifler ve daha fazla bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

shamanicarchitecture@codesign25.com

  • instagram
  • facebook
  • twitter
bottom of page